Договір про надання послуг

ДОГОВІР (ЗРАЗОК)

про надання ветеринарних послуг

м. Київ

«____» ______________ 2020 р.

Фізична особа-підприємець____________________________________, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та державних формувань № ______________від ___________, (надалі Виконавець) пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі Замовник) укласти договір про надання ветеринарних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором про надання ветеринарних послуг (надалі Договір) та чинним законодавством України.

Даний Договір є публічним договором відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та Договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

Умови даного Договору є однаковими для всіх Замовників та полягають у наступному.

Розділ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Даний Договір регулює взаємовідносини між Виконавцем та Замовником у процесі надання ветеринарних та супутніх послуг.

1.2. Виконавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується надати, за умови наявності у нього таких можливостей, ветеринарні послуги, а Замовник зобов’язується своєчасно та у повному обсязі прийняти та оплатити вартість наданих послуг. 

1.2.1. Ветеринарними послугами в розумінні даного Договору є послуги, пов’язані з профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням хвороб  тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини, які надаються ветеринарними лікарями Виконавця та спрямовані на поліпшення стану здоров’я тварини.

1.2.2. Супутніми послугами в розумінні даного Договору є послуги, які не відносяться до ветеринарних, але надаються Виконавцем в процесі виконання Договору, зокрема, послуги догляду за твариною, утримання тварин в стаціонарі тощо.

1.3. Виконавець надає ветеринарні послуги згідно з ліцензією про здійснення ветеринарної практики від __________20___року, серія_______ номер_____.

1.4. Ветеринарні послуги надаються в порядку вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про ветеринарну медицину», Закону України «Про захист тварин від жорсткого поводження» та інших нормативно – правових актів України.

1.5. Перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається ветеринарними лікарями Виконавця, вартість послуг визначається на підставі діючого прайсу, залежно від виду та характеру надання послуг.

1.6. Умови Договору та надання ветеринарних послуг доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті Виконавця за адресою: http://aldenvet.ua та в паперовому вигляді в приміщенні Ветеринарних клінік «Алден – Вет» Виконавця. 

1.7. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними характеристиками тварин, неможливо наперед визначити строки надання послуг, тому Виконавець зобов’язаний надати послуги у розумний строк, необхідний для проведення діагностики або лікування тварини або надання інших послуг. 

Розділ 2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1.  Заповнення та підписання Замовником Анкети – Заяви на надання ветеринарних послуг (Додаток№1 до Договору) (надалі – «Анкета – Заява») є фактичним прийняттям публічної оферти та акцептуванням умов даного Договору.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем Анкети – Заяви заповненої та підписаної Замовником. Оформлення Договору у вигляді окремого письмового документу не вимагається. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

2.3. Підписання Анкети – Заяви Замовником підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору, діючим прайсом та додатками, правилами надання ветеринарних послуг, що є невід’ємною складовою частиною Договору. 

2.4. Підписанням Анкети – Заяви Замовником також підтверджує, що Замовник отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги, що забезпечує можливість його свідомого і компетеного  вибору.

2.5. Замовник дає згоду на отримання ветеринарних послуг на встановлених Договором умовах з моменту підписання Анкети – заявки.

Розділ 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Ветеринарні послуги надаються за місцем знаходження Ветеринарних клінік «Алден -Вет» Виконавця, за адресою:

3.1.1. м. Київ, вул. Антоновича, 32 літера А;

3.1.2. м. Київ, просп. Лобановського, 10;

3.1.3. м. Київ, вул. Естонська, 51;

3.1.4. м. Київ, вул. Гришка, 4 літера А;

3.1.5. м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 18;

3.1.6. м. Київ, вул. Приозерна, 12б;

3.1.7. м. Київ, вул. А. Ахматової, 16а;

3.1.8. м. Київ, вул. Закревського, 87;

3.1.9. м. Київ, вул. Харківське шоссе,53;

3.2. Ветеринарні послуги надаються згідно графіку роботи Ветеринарних клінік «Алден – Вет» Виконавця.

3.3. Для отримання ветеринарних послуг Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, заповнити та підписати Анкету – Заяву.

3.4. Додатково до Анкети – Заяви Замовник надає Виконавцю документи, що підтверджують право власності на тварину (за наявності), медичні документи на тварину, а також документи, що засвідчують особу Замовника, окрім ургентних випадків.

3.4.1. У разі відсутності документів, що підтверджують право власності, факт володіння твариною підтверджується підписанням Замовником Анкети – Заяви.

3.4.2. Замовник особисто несе відповідальність перед третьою особою з усіх спірних питань, у випадку, якщо виявиться, що Замовник не є власником тварин або є неуповноваженим власником тварини особою.

3.4.3. Незалежно від встановлення факту належності тварини іншій особі, Замовник зобов’язаний у повному обсязі оплатити Виконавцю фактично надані ветеринарні послуги за цим Договором.

3.5. Виконавець приймає замовлення на послуги, що відповідають профілю його діяльності. Надання ветеринарних послуг проводиться за допомогою ветеринарних лікарів (співробітників) Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту та відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України, тобто ветеринарним лікарем – терапевтом, хірургом, анестезіологом, спеціалістом візуальної діагностики, орнітологом, герпетологом або ветлікарем іншої спеціалізації, або, за необхідності, колективно (групою фахівців).

3.6. Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця про всі відомі перенесені захворювання, хронічні хвороби, операції, травми, проведені щеплення, та алергічні реакції на медичні препарати тварин, а також інші відомості, що можуть прямо вплинути на результат надання ветеринарних послуг.

3.7. Надання ветеринарних послуг здійснюється за наявності ветеринарного паспорта тварини з відміткою про імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів від моменту звернення за ветеринарними послугами.

3.8. Якщо в процесі надання ветеринарних послуг Виконавцю необхідна додаткова інформація щодо тварини Замовника, він має право запросити таку інформацію у Замовника.

3.8.1. У разі ненадання (відмови від надання) необхідної інформації Замовником, Виконавець має право відмовити у подальшому ветеринарному обслуговуванні та (або) звільняється від відповідальності за настання негативних (несприятливих) наслідків для тварини Замовника.

3.9. Надання ветеринарних послуг  здійснюється відповідно до інформованої добровільної згоди Замовника на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення тварин, про що оформлюється погодження перед наданням ветеринарних послуг.

3.10. До початку надання послуг Виконавець або лікуючий ветеринарний лікар повідомляє Замовнику перелік, склад та орієнтовну вартість всіх ветеринарних послуг, надання яких лікуючий ветеринарний лікар вважає за доцільне.

3.11. Перелік необхідних медичних препаратів, які будуть застосовані при наданні ветеринарних послуг за Договором, а також діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів визначає лікуючий ветеринарний лікар індивідуально в кожному конкретному випадку.

3.12. Погодження переліку та орієнтований вартості всіх послуг, які будуть надані за призначенням лікуючого ветеринарного лікаря здійснюється з Замовником в усній формі.

3.13. Замовник надає згоду на використання загально прийнятих схем ветеринарного лікування із застосуванням оригінальних медичних препаратів.

3.14. У випадку якщо замовник доставив тварину до Виконавця вже в критичному стані (дихальна недостатність, відсутність свідомості і рефлексів, шоковий стан, тощо) або за даними діагностичного дослідження виявляється, що хвороба тварини невиліковна, Виконавець або лікуючий ветеринарний попереджає Замовника про можливі наслідки та(або) несприятливий результат.

3.15. При знаходженні тварини на стаціонарному лікуванні Виконавець забезпечує здійснення нагляду та лікування тварини лікуючим ветеринарним лікарем, а у святкові та вихідні дні, у нічний час – черговим ветеринарним лікарем.

3.16. Замовник зобов’язаний в останній день перебування тварин на стаціонарному лікуванні оплатити фактично надані ветеринарні та супутні послуги, а також забрати тварину або узгодити з Виконавцем подальше перебування тварини на утриманні Виконавця.

3.17. За погодженням Сторін Виконавець може прийняти від Замовника тварину на утримання, забезпечивши при цьому необхідний догляд за твариною.

3.17.1. Замовник зобов’язаний оплатити Виконавцю послуги з утримання тварини та забрати тварину в узгоджений строк.

3.18. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про тварину, яка стала йому відома у звязку з виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством виникнення можливих  України, а також у разі виникнення можливих спірних ситуацій лише для захисту (відновлення) своїх законних прав та інтересів.

3.19.1. Замовник зобов’язаний підписати Акт приймання – передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання – передачі.

3.19.2. У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання – передачі, ветеринарні послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі Виконавцем та прийняті Замовником.

3.19.3. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання – передачі, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Замовника про результати розгляду.

3.20. При прийнятті тварини на ветеринарне обслуговування на неї заводиться індивідуальний (реєстраційний) лист тварини, до якого вноситься вся інформація про проведені діагностичні, лікувальні заходи, операційне втручання та застосування певних медикаментозних препаратів.

3.20.1. Індивідуальна (реєстраційний) лист тварини на руки Замовнику не видається.

3.21. За письмовим запитом на ім’я Виконавця Замовнику надається Виписка з індивідуального (реєстраційного) листа тварини.

3.21.1 Виписка надається протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Виконавцем письмового запиту від Замовника.

3.21.2. Розрахункова година – година, яка встановлена в клініці, коли Замовник має забрати тварину, що перебувала на стаціонарному лікуванні та оплатити вартість отриманих послуг;

3.22.2. Доба перебування тварини в стаціонарі розпочинається з 12 години дня, що передує дню виписки тварини з стаціонару, та триває 24 години до розрахункової години, встановленої клінікою.

Розділ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Надавати в умовах стаціонару або амбулаторно комплекс ветеринарних послуг, спрямованих на лікування та поліпшення стану здоров’я тварини Замовника.

4.1.2. Інформувати Замовника з усіх питань, які стосуються стану здоров’я, діагностування, лікування прогнозу та профілактики захворювань тварини Замовника.

4.1.3. Узгоджувати з Замовником перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів.

4.1.4. Повідомити Замовника про нововиявлені обставини, що можуть призвести до зменшення або збільшення обсягу необхідних ветеринарних послуг,  про необхідність додаткових послуг.

4.1.5. При неможливості надати передбачені цим Договором послуги невідкладно повідомити про це Замовника.

4.1.6 Довести до відома Замовника про можливість несприятливого результату надання ветеринарних послуг у разі, коли тварина надійшла в критичному стані, а також при свідомо відомій неможливості досягнення поліпшення стану здоров’я тварини або при наявності протипоказань до проведення необхідних лікувальних заходів.

4.1.7. Завести на тварину Замовника індивідуальну (реєстраційний) лист (Додаток №3 до Договору).

4.2. Виконавець має право: 

4.2.1. На свій розсуд залучати сторонніх фахівців (ветеринарних лікарів) для консультації та проведення, при необхідності, спільно консультативно – діагностичних та лікувально – профілактичних заходів, в тому числі на умовах додаткової оплати за погодженням із Замовником та за домовленістю з лікуючим лікарем. 

4.2.2. Відмовити в наданні або припинити надання ветеринарних послуг у раз:

4.2.2.1. оголошення карантину;

4.2.2.2. отримання від Замовника неповних, недостовірних або завідомо неправдивих даних про стан здоров’я тварини;

4.2.2.3. порушення Замовником правил поведінки та допущення по відношенню до співробітників Виконавця некоректної поведінки (грубе або агресивне поводження, лайка, погрози, інші прояви неповаги), а також при наявності у Замовника ознак алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

4.2.2.4. виявлення у тварини протипоказань або свідомо відомої неможливості досягнення поліпшення стану здоров’я тварини;

4.2.2.5. недотримання Замовником приписів і маніпуляцій, призначених ветеринарними лікарями Виконавця, а також лікувального плану;

4.2.2.6. відсутності письмової згоди Замовника на проведення діагностичних та лікувально – профілактичних заходів;

4.2.2.7.відсутності оплати за надані ветеринарні послуги;

4.2.2.8. якщо тварина не вакцинована проти сказу, або виявлені симптоми, що належать до сказу.

4.2.3. Повідомити правоохоронні органи, у випадку виявлення ознак жорсткого поводження з тварино.

4.2.4. Вимагати та отримати від Замовника відшкодування шкоди, завданої Виконавцю, ветеринарним лікарям, іншому персоналу Виконавця з вини тварини Замовника.

4.2.5.Не передавати тварину Замовнику до повної оплати послуг, при цьому утримання тварин здійснюється за рахунок Замовника.

4.2.6. Розпорядитися на власний розсуд твариною, від якої Замовник відмовився, або яку Замовник не забрав із стаціонарного лікування у встановлений за домовленістю строк.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Надати повну і достовірну інформацію про тварину, про наявні та перенесені захворювання, травми, операції.

4.3.2. Перед початком надання ветеринарних послуг надати всі наявні документи на тварину, а також документ, що засвідчує особу власника (володільця) тварини.

4.3.3. Дотримуватися і строго виконувати всі призначення і приписи лікуючого ветеринарного лікаря з лікування і профілактики захворювання тварини.

4.3.4. Негайно інформувати лікуючого ветеринарного лікаря про всі зміни стану здоров’я тварини в ході обстеження та лікування тварини.

4.3.5. Оплатити надані ветеринарні послуги відповідно до умов даного Договору. У разі дострокового розірвання договору – оплатити фактично надані ветеринарні послуги.

4.3.6.не порушувати громадський порядок, з повагою ставатись до лікарів, персоналу та майна Ветеринарної клініки Виконавця.

4.3.7. невідкладно повідомити Виконавця у разі зміни паспортних даних, адреси місця проживання, телефону, електронної пошти та іншої контактної інформації.

4.3.8. Забрати тварину від Виконавця у строки погодження між Сторонами.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримати ветеринарні послуги належної якості відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.4.2. Отримувати інформацію про стан здоров’я тварин, а також прогнози, можливі наслідки, ускладнення та інші обставини, які можуть супроводжувати процес лікування.

4.4.3. Відмовитися від отримання ветеринарних послуг і розірвати Договір, сплативши фактично надані послуги на момент відмови.  

4.4.4. Відвідувати тварину, що перебуває на стаціонарному лікуванні в клініці, згідно встановленого внутрішнього графіку роботи клініки.   

Розділ. 5 НЕВИЛІКОВАНІСТЬ АБО СМЕРТЬ ТВАРИНИ

5.1.У випадку встановлення в процесі надання ветеринарних послуг обставин неможливості повного виліковування тварини або незворотних процесів Виконавець має невідкладно повідомити про це Замовника засобами зв’язку (телефоном, електронною поштою), вказаними в Анкеті – Заяві, або у інший спосіб, погоджений Сторонами.

5.2. При встановлені обставин неможливості повного вилікування тварин або незворотних процесів Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця погодити з ним порядок подальшого ветеринарного обслуговування тварини або забрати чи надати Виконавцю письмову заяву про відмову від тварин, а також оплатити фактично надані ветеринарні послуги за Договором.

5.2.1. За погодженням з Замовником Виконавець продовжує надавати всі можливі послуги при обставинах неможливості повного виліковування тварини та незворотних процесів, однак звільняється від відповідальності за настання несприятливих наслідків для тварини.

5.3. У випадку смерті тварини, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні, Виконавець має невідкладно, але в будь – якому разі не пізніше однієї доби з моменту смерті тварини, повідомити про це Замовника засобами зв’язку (телефоном, електронною поштою), вказаними в Анкеті- заявці на надання ветеринарних послуг, або у інший спосіб, погоджений Сторонами.

5.4. Замовник, після повідомлення Виконавцем про смерть тварини, протягом доби має оплатити послуги з захоронення/кремації трупу тварини відповідно до розцінок спеціалізованих підприємств або забрати труп тварини.

5.4.1. Якщо Замовник не забрав тварину протягом доби, Виконавець має право провести захоронення/кремацію самостійно. В такому випадку Замовник зобов’язаний оплатити Виконавцю  розмір понесених витрат на проведення захоронення/кремації тварини.

5.5. При настанні обставин смерті тварини без вини Виконавця, Замовник здійснює оплату фактично наданих ветеринарних послуг за Договором в повному обсязі.

5.6. У випадку смерті тварини з вини Виконавця, останній несе відповідальність у межах вартості послуг за цим Договором, сплаченої Замовником, а також ринкової вартості відповідної тварини у м. Києві, з урахуванням породи, віку та статі тварини Замовника.

5.7. Вина Виконавця у випадку смерті тварини або неможливості повного вилікування тварини підтверджується виключно висновком відповідної судово – експертної установи про встановлення факту лікарської помилки, яка призвела до загибелі або невиліковності тварини Замовника.

Розділ 6. ВІДМОВА ЗАМОВНИКА ВІД ТВАРИНИ

6.1. Якщо Замовник не бажає приймати тварину від Виконавця, він зобов’язаний надати Виконавцю письмову заяву про відмову від тварини, за формою наданою Виконавцем  та оплатити розмір фактично наданих ветеринарних послуг за Договором.

6.1.1. Заява про відмову від тварин підписується Замовником особисто у присутності представника Виконавця.

6.2. В тому разі, якщо зі спливом строку перебування тварини на стаціонарному лікування або утриманні Замовник не забрав тварину, Виконавець повідомляє Замовника про необхідність забрати тварину  засобами зв’язку (телефоном, електронною поштою), вказаним в Анкеті – Заяві.

6.3. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту сповіщення Замовника Виконавцем про необхідність забрати тварину, Замовник не забере тварину або не надасть Виконавцю заяву про відмову від тварини, вважається, що Замовник відмовився від тварини.

6.4. У разі надання Замовником письмової заяви про відмову від тварини або спливу строку, передбаченого п. 6.3. Договору, Виконавець має право розпорядитися твариною на власний розсуд: продати тварину, передати тварину третім особам безоплатно, передати тварину до спеціалізованих підприємств з утримання тварин, або, за наявності медичних показань, відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорсткого поводження», провести евтаназію тварини.

6.5. Замовник не має права пред’являти будь – яких претензій до Виконавця або третіх осіб, яким була передана тварина, а також не має права на будь – які компенсації у разі відмови від тварини.

6.6. Якщо після подання заяви про відмову від тварини або спливу строку, передбаченого п. 6.2. Договору, Замовник звернеться до Виконавця з проханням повернути тварину, і така тварина на цей момент не відчужена, Виконавець має право, але не зобов’язаний, повернути тварину  Замовнику після повної оплати вартості наданих ветеринарних послуг та супутніх витрат.

Розділ 7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість кожної ветеринарної послуги визначається послуги визначається згідно Прайсу цін (Додаток №2 до Договору) на дату надання такої послуги.

7.2. Вартість наданих ветеринарних послуг складається з обсягу фактично наданих ветеринарних послуг.

7.3. Оплата здійснюється одразу  після надання ветеринарних послуг,  або у разі перебування тварини в стаціонарі, не пізніше моменту повернення тварини Замовнику.

7.4. Якщо Замовник не має можливості оплатити послуги Виконавця у момент передачі йому тварини, Виконавець має право:

7.4.1. не передавати тварину Замовнику до повної оплати послуг, при цьому утримання тварини здійснюється за рахунок Замовника.

7.4.2. передати тварину Замовнику, за умови надання Замовником письмового зобов’язання (розписка, договір позики) про гарантування оплати наданих ветеринарних послуг, при цьому оплатити 20%  від загальної суми вартості отриманих ветеринарних послуг.

7.4. Оплата таких послуг, як перебування в стаціонарі і діагностичні процедури, здійснюється авансовим платежем у розмірі 30% від розрахункової (орієнтованої) вартості послуг.

7.5. У разі встановлення діагнозу, що потребує хірургічного втручання,  Замовник зобов’язується провести передоплату в розмірі 50% від розрахункової (орієнтовної) вартості такої послуги.

7.6. Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України – гривні.

Розділ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором. 

8.3. За прострочення строків оплати за цим Договором Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 0,1 від суми заборгованості за надані послуги за кожен день прострочення.

8.4. Сплата пені не звільняє Замовника від обов’язку у повному обсязі оплатити фактично надані ветеринарні послуги, супутні послуги, а також відшкодувати завдані збитки.

8.5. У випадку невиконання Замовником умов цього Договору, у тому числі не проведення щеплень тварини проти сказу, Замовник несе повну відповідальність за шкоду, яка може бути спричинена у зв’язку з цим Виконавцю або третім особам.

8.6. Виконавець звільняється від відповідальності у разі виникнення ускладнень у тварини Замовника та настання негативних наслідків або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю тварини Замовника у випадку: 

8.6.1. невиконання Замовником обов’язків, передбачених п. 4.3.3. Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікуючого ветеринарного лікаря, плану лікування, тощо;

8.6.2. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником суттєвої інформації про стан здоров’я тварини та істотних обставин про тварину, передбачених п. 3. 6. Договору;

8.6.3. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені ветеринарними лікарями;

8.6.4. неповідомлення Замовником інформації, передбаченої пунктом 4.3.4. цього Договору;

8.6.5. отримання ветеринарної допомоги в інших ветеринарних клініках чи ветеринарних лікарів;

8.6.6. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням ветеринарних послуг за цим Договором.

8.7. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Виконавця (не пов’язано з якістю ветеринарних послуг).

8.8. У разі виникнення спору між Сторонами з питань обсягу і якості наданих ветеринарних послуг, оплати наданих ветеринарних послуг вони вирішуються шляхом переговорів.

8.8.1. Сторона, яка вважає, що її права за цим Договором порушені, направляє іншій стороні претензію в письмовому вигляді. Одержувач зобов’язується відповісти на претензію у термін до 7 (семи) календарних днів з моменту його отримання.

8.9. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спори вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

Розділ 9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРОБОРНОЇ СИЛИ

 9.1.  Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс – мажор), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

9.1.1. До обставин непереборної сили (форс – мажор) належать, зокрема, але не виключно: аварія, катастрофа, стихійне лихо, масові громадські заворушення, війна та військові дії, пожежа, епідемія. Епізоотія, відсутність електричної енергії, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність ветлікарів або іншого медичного персоналу Виконавця, якщо дані обставини безпосередньо впливають на можливість виконання цього Договору.

9.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання в силу обставин непереборної сили, повинна в строк не більше 7 (семи) календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.

9.3. Повідомлення Виконавця про настання обставин непереборної сили (форс – мажор) можливе також шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті за адресою: _ http://aldenvet.ua

9.4. Несвоєчасне (пізніше 7 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилається на них для виправдання невиконаних зобов’язань.

Розділ 10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Виконавцем ветеринарних послуг.

10.2. Замовник, звернувшись за отриманням ветеринарних послуг до Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору. Датою звернення є дата підписання Анкети – Заяви.

10.3. Датою укладання цього Договору вважається дата заповнення та підписання Анкети -Заяви на надання ветеринарних послуг Замовником.

10.4. Виконавець не має права відмовитися від укладання цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Замовнику ветеринарні послуги.

10.5. Цей Договір набирає чинності з дати публікації та діє безстроково.

10.6. Дія умов цього Договору стосовно оплати ветеринарних послуг не розповсюджується на випадки надання Замовником ветеринарних послуг, які оплачуються Виконавцю Страховиками відповідно до договорів страхування або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.

10.7. Зміни до цього Договору вносяться в односторонньому порядку та оприлюднюються:

10.7.1. на офіційному веб- сайті Виконавця: http://aldenvet.ua;

10.7.2. на паперових носіях за адресою місцезнаходження Ветеринарних клінік «Алден – Вет» вказаних в пп. 3.1., 3.2. Договору.

10.8 Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту їх оприлюднення.

10.9. Якщо Замовник не згоден з внесенням змін, тоді він має право на одностороннє розірвання

Договору до дати вступу змін в дію, але тільки при умові відсутності заборгованості перед Виконавцем та обов’язковим письмовим повідомленням його про розірвання Договору.

10.10. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосованими до таких правовідносин при наданні ветеринарних послуг звичаями на підставі принципів добросовісності, розумності, справедливості та гуманності.

10.11. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

10.12. Замовник несе самостійну відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні та підписанні Анкети – Заяви.

10.13. Заповненням Анкети – Заяви на надання ветеринарних послуг із зазначенням персональних даних Замовник надає свою згоду та дозвіл Виконавцю на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання послуг.

10.14. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам безпосередньо задіяними в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством України.  

10.15.  З метою забезпечення безпеки на території та в приміщеннях Ветеринарних клінік «Алден – Вет» Виконавця Замовник надає свою безумовну згоду на проведення фото та відео зйомки.

Підписка на новини

Підпишіться на наші новини та отримуйте першими наші спеціальні пропозиції, знижки та новини

Запис на прийом
X
Отзыв
X
Пошук
X